2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması

2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması 2024 Binek araç gider kısıtlaması, şirket aktifine kayıtlı  binek araçların ne kadarlık kısmını gider yazabileceğiz? Kanunen kabul edilmeyen kısım ne kadar ? 2024 yılında yeni alınacak binek araçlara ne kadar amortisman ayırabileceğiz? Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, … 2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması okumayı sürdür