7326 Sayılı Kanuna Göre Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Nasıl Olacak?

7326 Sayılı Kanuna Göre Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Nasıl Olacak, Matrah ve Vergi Artırımı Yapan Şirketlere Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Yapılmayacak mı, bu yazının konusunu oluşturmakta. 7326 Nolu Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulunması durumunda geçmiş yıl zararlarının mahsubu nasıl olmalı örnekler ile 7326 sayılı genel tebliğ çerçevesinde kısaca inceleyelim.