E-Fatura Ba Bs Bildirimlerinde Beyan Edilmeyecek (Temmuz/2021)

E-Fatura Ba Bs Bildirimlerinde beyan edilmeyecek. Elektronik belge olarak düzenlenen (e-fatura, e-arşiv fatura gibi) belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecek. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 25.01.2021 Tarihinde 31375 nolu Resmi Gazetede yayınlanan tebliğde (Sıra No:523) yer alan örnekler doğrultusunda Temmuz ayına ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerini nasıl beyan edeceğimizi inceleyim.