Esnafa Verilecek Hibe Desteği

Esnafa verilecek hibe desteği ile ilgili Karar Bugün Resmi Gazetede yayımlandı. Esnafa verilecek hibe desteği ile ilgide detaylar belli olmaya başladı,Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konulan Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası olacak. Hibe desteğinden, 17/5/2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konulan üzerinden faydalanabilecek.