Gelir Vergisi Matrah Artırımı 7326 Nolu Kanun

Gelir Vergisi Matrah Artırımı 7326 Matrah ve Vergi Artırımı 21 Mayıs 2021 tarihinde Meclise sunulan ve 3 Haziran 2021 günü kabul edilen , Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Nolu Kanunun 5. Maddesinde ele alınmıştır.