Kısa Çalışma Ödeneği Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği Uzadı, 1/1/2021 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri 01/04/2021
tarihinden itibaren 30/06/2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler