Bayram Tatilinde Çalışmak

Bayram tatilinde çalışmak 22/5/2003 tarihinde kabul edilen İş Kanunun 44’üncü Maddesi ile düzenlemiştir.

4867 Numaralı İş Kanunu 44’üncü Maddesi, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalışılmasını, iş sözleşmelerinde hüküm bulunmaması halinde işçinin onayına bırakmıştır.

Bu sebeple iş sözleşmesinde hüküm bulunmayan işçi, rızası olmadan bayram günlerinde çalıştırılamaz.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait ücretler İş Kanununun 47’nci maddesine göre ödenir.

İş kanunu 47’nci maddeye göre işçilere Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.