Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklara Af Geldi 2021

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklara Af Geldi, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklara Af 03.06.2021 tarihinde mecliste kabul edildi. Peki bu ne demek oluyor ? Düzenleme Bilanço Esası’na göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Gelir vergisi mükellefleri bu aftan yararlanamayacaklardır. Bu yazımızda,31.12.2020 tarihli Bilançolarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu, ortaktan alacaklar ve bunlarla ilgili diğer işlemler için 31.08.2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmek ve üzerinden %3 vergi ödenmek suretiyle kayıtların düzeltilmesi hakkında örnek tablo ile anlatım yer almaktadır.