KDV Matrah Artırımı 2021

Matrah ve Vergi Artırımı 21 Mayıs 2021 tarihinde Meclise sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 5. Maddesinde ele alınmıştır.