Yevmiye Maddesi

ÖRNEK YEVMİYE MADDELERİ

10 – HAZIR DEĞERLER
100 – KASA                                                                    
Kasa – Nakit Tahsilat – TL                                
Kasa – Nakit Ödeme – TL
Kasa – Nakit Hizmet Alımı – TL
* Kasa sayım noksanlığı
* Kur farkı kar ve zararı

101 – ALINAN ÇEKLER
Alınan Çekler – Çek Girişi (Cari Hesap) – TL
Alınan Çekler – Çek Çıkışı (Cari Hesap) – TL
Alınan Çekler – Çek Çıkış Banka Tahsil
Alınan Çekler – Çek Çıkış Banka Tahsil İade
Alınan Çekler – Çek Girişi İade – TL
* Çek iskontosu karşılığı bankadan kredi kullanımı
* Kur farkı kar ve zararı

102 – BANKALAR
Banka – Hesaba Para Yatırma – TL
Banka – Hesaptan Para Çekme – TL
Banka – Hesaptan Havale – TL
Banka – Hesaptan Çek Ödeme – TL
*
 Banka – Vadeli Hesap Açılışı – TL
* Banka – Vadeli Hesap Vade Sonu – TL
* Çek iskontosu karşılığı bankadan kredi kullanımı
* Repo geri dönüşü
* Kur farkı kar ve zararı
* Yıllık kira ödemesi
* Şüpheli alacağın tahsili ve ayrılan karşılığın iptali
* Ticari Mal Alış Nakliye Gideri Ödemesi
* Kar Payının Ortaklara Ödenmesi

103 – VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
Verilen Çekler – Çek Çıkış – TL
Verilen Çekler – Çek Çıkış İade – TL

108 – DİĞER HAZIR DEĞERLER
* Hediye Çek Alımı


11 – MENKUL KIYMETLER
112 – KAMU KESİMİ SENET, TAHVİL VE BONOLARI
* Repo geri dönüşü


12 – TİCARİ ALACAKLAR
120- ALICILAR
Mamul Mal Satış
Ticari Mal Satış
Hizmet Satışı
Tevkifatlı Satış – Bakır
İhraç Kayıtlı Mal Satışı
Tevkifatlı Satış – Özel Güvenlik* Vade farkı hesaplaması ve fatura düzenlenmesi
Tevkifatlı Satış – Yapım İşleri
* Kur farkı kar ve zararı
* Şüpheli hale gelen alacak için karşılık ayrılması
* Şüpheli alacağın tahsili ve ayrılan karşılığın iptali
* Satılan Ticari Malın İadesi

128- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
* Şüpheli hale gelen alacak için karşılık ayrılması
* Şüpheli alacağın tahsili ve ayrılan karşılığın iptali
* Şüpheli alacağın tahsil imkanının kalmaması

129- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
* Şüpheli hale gelen alacak için karşılık ayrılması
* Şüpheli alacağın tahsili ve ayrılan karşılığın iptali
* Şüpheli alacağın tahsil imkanının kalmaması


13 – DİĞER ALACAKLAR
131 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR
* Ortaklardan olan alacaklar için adat hesaplama ve faturası

136 – DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
* Muhtasar Vergi Ödemesi-AGİ
* Tahakkuk eden verginin KDV iade alacağından mahsubu


15 – STOKLAR
150 – İLK MADDE MALZEME
Hammadde Alış
Sarf Malzeme Alış
Tevkifatlı Hammadde Alış

151 – YARDIMCI MADDE MALZEME

 Yarı Mamül Alış

153 – TİCARİ MALLAR
Ticari Mal Alış
* Satılan Ticari Malın İadesi
* Ticari mal satışı ve fifo yönetime göre satılan mal maliyeti
* Ticari mal satışı ve Ağırlıklı maliyet yönetimine göre satılan mal maliyeti 
* Stok Sayım Noksanlığı
* Stok Sayım Fazlalığı
* Ticari Mal Alış Nakliye Gideri

157 – DİĞER STOKLAR
Personele Dağıtılmak Üzere Erzak Alımı

159 – VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
Mal Alımı İçin Sipariş Avansı Verilmesi
* Kur farkı kar ve zararı


18 – GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180 – GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
* Yıllık kira tahakkuku ve ödemesi


19 – DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190 – DEVREDEN KDV
* KDV Beyannamesi Tahakkuku Mahsup Fişi

191 – İNDİRİLECEK KDV
Hammadde AlışYarı Mamül Alış
Ticari Mal Alış
Sarf Malzeme AlışPersonele Dağıtılmak Üzere Erzak Alımı
Tevkifatlı Hammadde Alış
Yansıtılacak Taşıt Hasar Alış Faturası Bedeli Kayıt
Leasing FaturaPersonel Yemek Kartı TL Yükleme
Tevkifatlı Alım –  Hizmet – 9/10
Tevkifatlı Alım  – Hizmet – 2/10
Tevkifatlı Alım  – Hizmet – 7/10Gider Faturası – Yemek
Personele Dağıtılan Erzaklar
Personel Yemek Kartı TL Yükleme* Serbest Meslek Makbuzu – Mali Müşavirlik* Serbest Meslek Makbuzu – Avukatlık* Gider Pusulası – Hammaliye* Araç Kiralama – Fatura
* Satılan Ticari Malın İadesi
* Ticari Mal Alış Nakliye Gideri

193 – PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR
* Geçici Vergi Tahakkuku
* Geçici Vergi Ödemesi
* Repo geri dönüşü stopaj 

197 – SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
* Kasa Sayım Noksanlığı
* Stok Sayım Noksanlığı

198 – DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
Yansıtılacak Taşıt Hasar Alış Faturası Bedeli Kayıt
Yansıtma Taşıt Hasar Satış Faturası Kayıt


25 – MADDİ DURAN VARLIKLAR
255 – DEMİRBAŞLAR
Demirbaş Alış

254 – TAŞITLAR

Taşıt Alış – Binek Oto
Taşıt Alış – Ticari Araç
Taşıt Satış – Binek Oto


30 – MALİ BORÇLAR
300 – BANKA KREDİLERİ
Kredi Tahakkuk – Ticari Kredi
Kredi Taksit Ödemesi – Ticari Kredi
Kredi Tahakkuk – Taşıt Kredisi
Kredi Taksit Ödemesi – Taşıt Kredisi
* Çek iskontosu karşılığı bankadan kredi kullanımı

301 – FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Leasing Tahakkuk
Leasing Fatura


32 – TİCARİ BORÇLAR
320 – SATICILAR
Hammadde Alış
Sarf Malzeme Alış
Tevkifatlı Hammadde Alış
Yarı Mamül Alış
Ticari Mal Alış
Personel Yemek Kartı TL Yükleme
Tevkifatlı Alım –  Hizmet – 9/10
Tevkifatlı Alım  – Hizmet – 2/10
Tevkifatlı Alım  – Hizmet – 7/10Gider Faturası – Yemek
Personele Dağıtılan Erzaklar
Personel Yemek Kartı TL Yükleme

329 – DİĞER TİCARİ BORÇLAR
* Araç Kiralama – Fatura
Leasing Fatura
* Yıllık kira ödemesi
* Ticari Mal Alış Nakliye Gideri

331 – ORTAKLARA BORÇLAR
* Kar Dağıtımı
* Kar Payının Ortaklara Ödenmesi


36 – ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
360 – ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
* Geçici Vergi Tahakkuku* Geçici Vergi Ödemesi
Gecikmeli vergi ödemesi
* Muhtasar Vergi Ödemesi
* Vadesinde ödenemeyen verginin ilgili hesaba devri
* Tahakkuk eden verginin KDV iade alacağından mahsubu
* Yıllık kira tahakkuku ve ödemesi
* Kar Dağıtımı
* Kurumlar Vergisi Tahakkuku

361 – ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
* SGK Prim Ödemesi-Teşvikli
* Vadesinde ödenemeyen SGK primlerinin hesaplar arası devri

368- VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
* Vadesinde ödenemeyen verginin ilgili hesaba devri
* Verginin vadesinden sonra gecikme zammı ile ödenmesi
* Vadesinde ödenemeyen SGK primlerinin hesaplar arası devri

* 7143 Sayılı Vergi Barışı ile Yeniden Yapılandırılan Vergi Borcu


37 – BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370 – DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
* Kurumlar Vergisi Tahakkuku

371 – DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
* Kurumlar Vergisi Tahakkuku


39 – DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
391 – HESAPLANAN KDV
Mamul Mal Satış
İhraç Kayıtlı Mal Satışı
Ticari Mal Satış
Hizmet Satışı
Tevkifatlı Satış – Bakır
Tevkifatlı Satış – Özel Güvenlik
Tevkifatlı Satış – Yapım İşleri
* Ortaklardan olan alacaklar için adat hesaplama ve faturası
Yansıtma Taşıt Hasar Satış Faturası Kayıt
* Ticari mal satışı ve fifo yönetime göre satılan mal maliyeti
* Ticari mal satışı ve ağırlıklı maliyet yönetimine göre satılan mal maliyeti 

397 – SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
* Stok Sayım Fazlalığı


50 – ÖDENMİŞ SERMAYE
500 – SERMAYE
Kuruluş Sermaye Taahhüt
Sermaye Taahhüt – Ödeme
Sermaye Artışı 
Hisse Devri – Sermayenin Tamamı Ödenmiş
Hisse Devri – Sermayenin Tamamı Ödenmemiş

501 – ÖDENMEMİŞ SERMAYE
Sermaye Taahhüt – Kuruluş
Sermaye Taahhüt – Ödemesi
Sermaye ArtışHisse Devri – Sermayenin Tamamı Ödenmemiş
Kuruluş Sermaye Taahhüt-Ödeme ve Kuruluş Giderleri Aktifleştirme

57 – GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
570 -GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
* Kar Dağıtımı


60 – BRÜT SATIŞLAR
600 – YURT İÇİ SATIŞLAR
Mamul Mal Satış
İhraç Kayıtlı Mal Satışı
Ticari Mal Satış
Hizmet Satışı
Tevkifatlı Satış – Bakır
Tevkifatlı Satış – Özel Güvenlik
Tevkifatlı Satış – Yapım İşleri
* Ticari mal satışı ve fifo yönetime göre satılan mal maliyeti
* Ticari mal satışı ve ağırlıklı maliyet yönetimine göre satılan mal maliyeti 

601 – YURT DIŞI SATIŞLAR
İhracat Mal Satış

602 – DİĞER GELİRLER
* Vade farkı hesaplaması ve fatura düzenlenmesi


61 – SATIŞ İNDİRİMLERİ
610 – SATIŞTAN İADELER
* Satılan Ticari Malın İadesi


62 – SATIŞLARIN MALİYETİ
621 – SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
* Ticari mal satışı ve fifo yönetime göre satılan mal maliyeti
* Ticari mal satışı ve Ağırlıklı maliyet yönetimine göre satılan mal maliyeti 
* Satılan Ticari Malın İadesi


64 – DİĞER GELİRLER
642 – FAİZ GELİRLERİ
Faiz Geliri – Banka Hesabına
* Repo geri dönüşü

644 – KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
* Şüpheli alacağın tahsili ve ayrılan karşılığın iptali

646 – KAMBİYO KARLARI
* Kur farkı kar ve zararı


65 – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
654 – KARŞILIK GİDERLERİ
* Şüpheli hale gelen alacak için karşılık ayrılması

656 – KAMBİYO ZARARLARI
* Kur farkı kar ve zararı


67 – OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
679 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
* Ortaklardan olan alacaklar için adat hesaplama ve faturası
* Stok Sayım Fazlalığı


68 – OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
681 – ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
Erken Ödeme İskontosu

689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)
* Stok Sayım Noksanlığı
* 7143 Sayılı Vergi Barışı ile Yeniden Yapılandırılan Vergi Borcu


73 – GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730 – GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Personele Dağıtılan Erzaklar
Personel Yemek Kartı TL Yükleme


76 – PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
760 – PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
Personele Dağıtılan Erzaklar
Personel Yemek Kartı TL Yükleme 


77 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Tevkifatlı Alım –  Hizmet – 9/10
Tevkifatlı Alım  – Hizmet – 2/10
Tevkifatlı Alım  – Hizmet – 7/10
Gider Faturası – Yemek
Personele Dağıtılan Erzaklar
Personel Yemek Kartı TL Yükleme
* Serbest Meslek Makbuzu – Mali Müşavirlik
* Serbest Meslek Makbuzu – Avukatlık
* Gider Pusulası – Hammaliye
* Araç Kiralama – Fatura
* Ücret Bordrosu – 2018-Ocak Örnek
Gecikmeli vergi ödemesi
* Vadesinde ödenemeyen SGK primlerinin hesaplar arası devri
* Yıllık kira tahakkuku ve ödemesi


78 – FİNANSMAN GİDERLERİ
780 – FİNANSMAN GİDERLERİ
* Çek iskontosu karşılığı bankadan kredi kullanımı


9 – NAZIM HESAPLAR
950 – BORÇLU NAZIM HESAPLAR
* Stok Sayım Noksanlığı
* 7143 Sayılı Vergi Barışı ile Yeniden Yapılandırılan Vergi Borcu