KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin "Matrah bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne "KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında ...

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 29 Ocak 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31734 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA ...

Vergi Usul ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik

Vergi Usul ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik

“GEÇİCİ MADDE 33 – Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde ...

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) – GVK 319

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) – GVK 319 27 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31732 Hazine ve ...

İhracat Yapan Kurumların Kurumlar Vergisinde 1 Puanlık İndirim

İhracat Yapan Kurumların Kurumlar Vergisinde 1 Puanlık İndirim

İhracat Yapan Kurumların Kurumlar Vergisinde 1 Puanlık İndirim İle ilgili 7351 sayılı Kanun İle Kurumlar Vergsi Kanunu ve İdari Yargılama ...

Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Çek Miktarı Değişti 2022

Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Çek Miktarı Değişti 2022

Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Çek Miktarı Değişti 2022 22 Ocak 2022 CUMARTESİ - Resmî Gazete - Sayı : 31727 ...

E Fatura E Defter Geçiş Hadleri Değişti 2022

E Fatura E Defter Geçiş Hadleri Değişti 2022

E Fatura E Defter Geçiş Hadleri Değişti. 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra ...

Kamu İhale Tebliği 2022

Kamu İhale Tebliği 2022

Kamu İhale Tebliği (TEBLİĞ NO: 2022/1) 20 Ocak 2022 Tarihli 31725 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve ...

Araç Kiralama Sektöründeki Kara Liste Uygulamaları

Araç Kiralama Sektöründeki Kara Liste Uygulamaları

Araç Kiralama Sektöründeki Kara Liste Uygulamaları Hakkında İlke Kararı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 20 Ocak 2022 Tarih 31725 Sayılı ...

2022 Basit Usule Tabi Olma Şartları

2022 Basit Usule Tabi Olma Şartları ?

2022 Basit Usule Tabi Olma Şartları ? Basit usulde vergilendirilen mükellefler; Beyanname vermemelerine rağmen VUK hükümlerine göre Belge alacak ve ...

MORE TOP STORIES

LATEST POST

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 29 Ocak 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31734 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin ikinci...

E Fatura E Defter Geçiş Hadleri Değişti 2022

E Fatura E Defter Geçiş Hadleri Değişti 2022

E Fatura E Defter Geçiş Hadleri Değişti. 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde ve (4) numaralı bendinde...

Kamu İhale Tebliği 2022

Kamu İhale Tebliği 2022

Kamu İhale Tebliği (TEBLİĞ NO: 2022/1) 20 Ocak 2022 Tarihli 31725 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı...

2022 Basit Usule Tabi Olma Şartları

2022 Basit Usule Tabi Olma Şartları ?

2022 Basit Usule Tabi Olma Şartları ? Basit usulde vergilendirilen mükellefler; Beyanname vermemelerine rağmen VUK hükümlerine göre Belge alacak ve belge düzenleyeceklerdir. Kayıtlar Defter Beyan Sisteminden Esnaf odalarınca veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce tutulmaya devam edilecektir.Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Gelir...